EN: UT99 Server:

Server Address: piteusz.ovh
Server Password: zdary

In order to play on my server, please install our community patch first.

How to install:
Move files from the zip file to your Unreal Tournament installation.

Example:

Be careful and don't replace default directories or any default Unreal Tournament game files. Merge them with folders from our patch or move files directly to them. You cannot uninstall that patch, so I advise you to use different UT installation.


PL: Serwer UT99:

Adres Serwera: piteusz.ovh
Hasło Serwera: zdary

Aby zagrać na naszym serwerze zainstaluj naszego patcha.

Jak go zainstalować?
Przerzuć zawartość folderów w zipie do Twojego folderu z grą.

Przykładowo:

Nie zastępuj całych folerów, połącz je. Nie zastępuj żadnych plików, jak wyskoczy powiadomienie. Nie możesz usunąć tego patcha, więc zalecam używać innej instalacji UT niż Twoja główna.